Δωρεάν μεταφορικά σε όλα τα πατίνια! Διεθνείς & Ασφαλείς Αποστολές

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Το micro-scooters είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «SCOOTERISE IKE.», η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο “SCOOTERISE”, που εδρεύει στην Αττική, στην οδό Χατζηρήστου 18, με ΑΦΜ 800476920, ΓΕΜΗ: 124582301000, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνων και τηλέφωνο 216 700 3277. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου micro-scooters.gr, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.micro-scooters.gr, καθώς και των προϊόντων που παρέχει το micro-scooters.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τα προϊόντα που παρέχει το micro-scooters.gr, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον το micro-scooters.gr. Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου micro-scooters.gr ή σε παραγγελία και χρήση προϊόντων του micro-scooters.gr.


2. Όροι & Μεταβολές

Το micro-scooters.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, το micro-scooters.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ) χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


3. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Το micro-scooters.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα micro-scooters.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας micro-scooters.gr λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα, το micro-scooters.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.


4. Περιορισμός Ευθύνης

Το micro-scooters.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα, δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι χρήστες / πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το micro-scooters.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων που παρέχονται από αυτή.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται.

Το micro-scooters.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη παράδοσης της παραγγελίας του πελάτη εφόσον αυτή έχει παραληφθεί από την ταχυμεταφορική εταιρεία.

Το micro-scooters.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, καθώς τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με εκπρόσωπο του micro-scooters.gr και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω την αξία του προϊόντος.

Το micro-scooters.gr δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Η SCOOTERISE δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που η ίδια παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της micro-scooters.gr.

Η SCOOTERISE δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, τόσο κατά την επίσκεψη όσο και κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη.

Επιπλέον, η SCOOTERISE δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας micro-scooters.gr.

Τέλος, η SCOOTERISE δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματικές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από την ορθή ή μη χρήση των προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω του δικτυακού τόπου micro-scooters.gr.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα micro-scooters.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων της εταιρείας SCOOTERISE. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την SCOOTERISE, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της SCOOTERISE και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από την SCOOTERISE ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την SCOOTERISE ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της SCOOTERISE ή/και του micro-scooters.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες του micro-scooters.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος micro-scooters.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα micro-scooters.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.


7. Ασφάλεια

Το micro-scooters.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος micro-scooters.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, ειδάλλως το ηλεκτρονικό κατάστημα micro-scooters.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία GeoTrust, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (Firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του micro-scooters.gr (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Το σύστημα του micro-scooters.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του micro-scooters.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Σε όποιο σημείο του ηλεκτρονικού καταστήματος εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κλπ) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα micro-scooters.gr, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του micro-scooters.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.

Το σύστημα του micro-scooters.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του micro-scooters.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή / μέλος του micro-scooters.gr είναι εμπιστευτικές και το micro-scooters.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Το micro-scooters.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση όπου το micro-scooters.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του micro-scooters.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων του micro-scooters.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, για θέματα επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του micro-scooters.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το micro-scooters.gr επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο https://micro-scooters.gr/el/contact/

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας & του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ( GDPR)

και η Micro-Scooters.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

9. Εγγύηση & Service

Εγγύηση

Η Micro® Mobility Systems είναι γνωστή παγκοσμίως για την ποιότητα κατασκευής των πατινιών της. Η εμμονή στην υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για κάθε μέρος του πατινιού και η ανθεκτικότητά τους είναι οι κύριοι λόγοι που έχουν φέρει τα πατίνια Micro® στην πρώτη θέση κατασκευαστών σε όλο τον κόσμο.

Για τον λόγο αυτό, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πατίνι μπορεί να φέρει εργοστασιακά ελαττώματα.

Όμως, για να καλύψει και αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις, η Micro® προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση ενός (1) έτους σε όλα τα πατίνια και ποδήλατα Micro® από την ημερομηνία αγοράς του πατινιού ή του ποδηλάτου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης εντοπίσει εργοστασιακές δυσλειτουργίες ή κατασκευαστικά σφάλματα εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του πατινιού, η SCOOTERISE θα προβεί στην αντικατάσταση του προϊόντος εντός 10 εργάσιμων ημερών, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την SCOOTERISE και να επιστρέψει το προϊόν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα παρελκόμενα που περιέχονταν σε αυτήν και να διαθέτει το παραστατικό αγοράς του (απόδειξη ή τιμολόγιο). Εφόσον διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει εργοστασιακές δυσλειτουργίες ή σφάλματα που δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή φυσική φθορά του προϊόντος, η SCOOTERISE θα προβεί στην αντικατάσταση του προϊόντος εντός 10 εργάσιμων ημερών, εφόσον αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο. Αν το προϊόν είναι μη διαθέσιμο, ο πελάτης μπορεί να αναμείνει την εισαγωγή του προϊόντος όπως αυτή έχει καθοριστεί από την εταιρεία μας και εφόσον αυτό δεν έχει καταργηθεί, την δωρεάν επισκευή του πατινιού εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα ανταλλακτικά, να επιλέξει κάποιο άλλο χρώμα του ίδιου μοντέλου, να επιλέξει κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή να ζητήσει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης εντοπίσει εργοστασιακές δυσλειτουργίες ή κατασκευαστικά σφάλματα μετά το πέρας των 7 ημερών και έως 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της εταιρείας SCOOTERISE ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες δωρεάν επισκευής του πατινιού ή αντικατάστασής του με νέο εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.

Η επισκευή ή αντικατάσταση των πατινιών Micro® επίκειται στην κρίση του κατασκευαστή ο οποίος θα κρίνει αν το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί ή θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το 90% των μερών των πατινιών Micro® μπορούν να αντικατασταθούν με νέα εκτός αν υπάρχει αδυναμία προμήθειας συγκεκριμένου ανταλλακτικού. Για τον λόγο αυτό, η αντικατάσταση ενός πατινιού πραγματοποιείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση επισκευής και εφόσον οι δυσλειτουργίες οφείλονται σε κατασκευαστικό σφάλμα και μόνο τότε, τα έξοδα επισκευής και αντικατάστασης ανταλλακτικών είναι εντελώς δωρεάν.

 

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

Φυσική φθορά (φρένα, ρόδες, χειρολαβές κτλ)

Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση και φύλαξη (πχ εμφάνιση σκουριάς λόγω έκθεσης σε θαλασσινό ή άλλο νερό, παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κλπ)

Εσφαλμένη συναρμολόγηση

Απρόσεκτη χρήση

Χρήση από άτομα το βάρος των οποίων ξεπερνά το όριο βάρους που έχει θέσει ο κατασκευαστής

 

 

Τα αξεσουάρ Micro® δεν συνοδεύονται από εγγύηση.

Service

Τα πατίνια Micro® κατασκευάστηκαν για να αντέξουν για πολλά και "δύσκολα" χρόνια χρήσης.

Το 90% των μερών των πατινιών Micro® μπορούν να αλλαχθούν με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Για αυτό η Micro® προσφέρει μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών ώστε να επισκευαστούν οι όποιες δυσλειτουργίες προκύψουν κατά την χρήση τους μέσα στο πέρας των χρόνων και να επαναφέρουν το πατίνι σας ακόμα και στην αρχική του κατάσταση.

Αν επιθυμείτε να επισκευάσετε ή να "φρεσκάρετε" το Micro® πατίνι σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της SCOOTERISE τηλεφωνικά στο 216 700 3277, στέλνοντας email στο info@micro-scooters.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην σελίδα "Επικοινωνία" ώστε να ορίσετε τον χρόνο και τόπο επισκευής του πατινιού σας.

Ο χρόνος και το κόστος επισκευής θα σας γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργάτη της εταιρείας ο οποίος θα προχωρήσει στη επισκευή μετά από δική σας έγκριση.

10. Επιστροφές & Αλλαγές Προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει για οποιονδήποτε λόγο ένα προϊόν που παρέλαβε από παραγγελία στο micro-scooters.gr και να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του προϊόντος ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Αλλαγή Προϊόντων

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη διαθέτοντας το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο). Τα προϊόντα προς αλλαγή θα πρέπει να παραληφθούν από την SCOOTEIRSE άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους συνοδευόμενα από όλα τα παρελκόμενα που περιέχονταν σε αυτήν, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί και τα προϊόντα με τα οποία θα επιλέξει ο πελάτης να γίνει η αλλαγή θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή φέρουν σημάδια χρήσης ή των οποίων η συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι στην αρχική της κατάσταση ή δεν περιλαμβάνονται τα παρελκόμενα της συσκευασίας δεν γίνονται αποδεκτά προς επιστροφή ή αλλαγή.

Ο πελάτης επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος προς αλλαγή στην εταιρεία μας και με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος που επέλεξε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή από την εταιρεία μας.

Επιστροφή & Αντικατάσταση Ελαττωματικών Προϊόντων

Η επιστροφή και αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη διαθέτοντας το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο). Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον προσκομιστεί η συσκευασία του (έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί το προϊόν στην προμηθεύτρια εταιρία) και εφόσον το ελάττωμα οφείλεται σε εργοστασιακό σφάλμα και δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος (εμφάνιση σκουριάς λόγω έκθεσης σε θαλασσινό ή άλλο νερό, εγκατάλειψη στον ήλιο, πτώσεις και απρόσεκτη οδήγηση, ανάβαση από άτομο το βάρος του οποίου ξεπερνά το όριο βάρους αντοχής που δηλώνει ο κατασκευαστής κλπ).

Τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος προς επιστροφή ή αντικατάσταση επιβαρύνουν τον πελάτη ενώ σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής, η αποστολή προς τον πελάτη του νέου ή επισκευασμένου προϊόντος είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση ή επισκευή των πατινιών Micro®, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα "Εγγύηση & Service". Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε νε επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της Micro scooters Greece καλώντας στο 210 62 15405 ή στέλνοντας μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην σελίδα https://micro-scooters.gr/el/contact/

Επιστροφή Χρημάτων

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αλλαγή ή αντικατάσταση του προϊόντος της παραγγελίας σας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την επιστροφή του αντιτίμου της παραγγελίας σας εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής από και προς την εταιρεία μας.

Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή και εφόσον βεβαιωθεί ότι αυτό και η συσκευασία του βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εκπρόσωπος του micro-scooters.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να οριστεί ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας.

Αν έχετε πληρώσει την παραγγελία σας με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης (τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη) ενώ αν έχετε πληρώσει την παραγγελία σας μέσω PayPal η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας PayPal Refund*.

*Το ποσό επιστροφής ενδέχεται να είναι μειωμένο καθώς η εταιρεία PayPal παρακρατεί ποσοστό επί του ποσού ως προμήθεια των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, η αντικατάσταση, η επιστροφή ή η αποζημίωση προϊόντων που αγοράστηκαν από το micro-scooters.gr μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον ο πελάτης επικοινωνήσει με την SCOOTERISE εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στον πελάτη.


11. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Back" (πίσω) του browser σας ώστε να μεταφερθείτε στο "Καλάθι" και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί "X" (αφαίρεση).

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει ακόμα αποσταλεί, μπορείτε να καλέστε στο 216 700 3277 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί αλλά δεν την έχετε παραλάβει και επιθυμείτε την ακύρωση της, τότε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με έναν εκπρόσωπό μας στο 216 700 3277 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας που επιθυμείτε να ακυρώσετε. Ο εκπρόσωπός μας θα αναλάβει την ακυρώση της παραγγελίας σας το συντομότερο δυνατό.

Η κατάσταση (status) της παραγγελίας ενδέχεται να μην αλλάξει άμεσα στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Οι παραγγελίες που έχουν ήδη παραληφθεί από τον πελάτη δεν μπορούν να ακυρωθούν. Αν έχετε λάβει το προϊόν της παραγγελίας σας και επιθυμείτε να το επιστρέψετε, παρακαλούμε, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και αντικατάσταση προϊόντων ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με εκπρόσωπο της εταιρείας μας στο 216 700 3277 ώστε να εξυπηρετηθείτε άμεσα και να ενημερωθείτε για όλες τις επιλογές σας.

12. Χρόνος Παράδοσης & Έξοδα Αποστολής

Χρόνος Αποστολής

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο micro-scooters.gr έως τις 14:00 εντός εργάσιμης ημέρας, παραδίδονται στην εταιρεία courier την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα ενώ εκείνες που πραγματοποιούνται μετά τις 14:00 εντός εργάσιμης ημέρα παραδίδονται στην εταιρεία courier την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι παραδόσεις των παραγγελιών πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως και τις 18:00.

Αν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας ημέρα Σάββατο , μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της εταιρείας μας καλώντας στο216 700 3277 ώστε να δηλώσετε το αίτημά σας και να ορίσετε τις σχετικές λεπτομέρειες παράδοσης.

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών προς περιοχές εντός Αττικής είναι 1 – 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας ενώ ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών προς την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1 - 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Στους παραπάνω χρόνους παράδοσης εξαιρούνται οι νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές για τις οποίες ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως και 5 εργάσιμες ημέρες.

Για αποστολές εντός Αττικής, μπορείτε να δηλώσετε χρόνο παράδοσης 3 ωρών (πχ επιθυμώ η παραγγελία μου να παραδοθεί από τις 11:00 έως τις 14:00), χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, αναγράφοντας το σχετικό αίτημά σας στο πεδίο “Σχόλια & Παρατηρήσεις” που βρίσκεται στην σελίδα “Ολοκλήρωση Παραγγελίας” ή καλώντας μας στο 216 700 3277 ώστε να δηλώσετε το αίτημά σας σε εκπρόσωπο της εταιρείας μας.

Ο ορισμός χρόνου παράδοσης ενδέχεται να μην είναι δυνατός αν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί.

Η SCOOTERISE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας του πελάτη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Η παραγγελία έχει παραληφθεί από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών.
 • Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σχετικά με την παραγγελία ή με την πληρωμή της (πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή ενημερωμένα).
 • Σε περίπτωσεις αδυναμίας παράδοσης ή άρνηση παραλαβής οπότε ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών και τον ορισμό τρόπου και χρόνου παραλαβής της παραγγελίας.

Τρόποι Αποστολής / Παράδοσης

Οι παραγγελίες με προορισμό παράδοσης εντός Αττικής μπορεί αποσταλούν και να παραδοθούν είτε από συνεργάτη της εταιρείας SCOOTERISE είτε μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας Speedex.

Οι παραγγελίες με προορισμό παράδοσης την υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί αποσταλούν και να παραδωθούν μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας Speedex.

Για παραγγελίες με μεγάλο όγκο και βάρος προτείνεται η παράδοση με μεταφορική εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα αντικαταβολής και η εξόφληση της παραγγελίας πραγματοποείτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

13. Έξοδα Αποστολής

Για παραγγελίες από €79,90 και άνω, τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για αποστολές σε όλη την Ελλάδα*.

Για παραγγελίες κάτω των €79,90, τα έξοδα αποστολής ορίζονται στο ποσό των €2,99 για αποστολές σε όλη την Ελλάδα*.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής ή αδυναμίας παράδοσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα επιστρέφονται στην εταιρεία μας άμεσα ή μετά το πέρας 2 εργάσιμων ημερών.

Αν ο πελάτης επιθυμεί επανάληψη της αποστολής, τα αρχικά έξοδα αποστολής και τα έξοδα της επαναληπτικής αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Αν τα έξοδα της αρχικής αποστολής ήταν μηδενικά, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της επαναληπτικής αποστολής.

 


14. Καθυστέρηση Παράδοσης Παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 • Το micro-scooters.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης των προϊόντων Micro® στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των προϊόντων από τα εργοστάσια της Micro® τα οποία βρίσκονται στην Γερμανία και την Κίνα. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται κάποιο προϊόν να καθυστερήσει στο τελωνείο ή κατά την μεταφορά του με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο εντός των προγραμματισμένων ημερομηνιών. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να παραδώσουμε την παραγγελία σας χωρίς το μή διαθέσιμο προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το προϊόν αυτό θα σας αποσταλλεί αμέσως μετά την παραλαβή του από τον προμηθευτή μας.
 • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του, π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα ή η εταιρεία ταχυμεταφοράς δηλώσει αδυναμία παράδοσης).

15. Τρόποι Πληρωμής

Πιστωτική Κάρτα μέσω PayPal Express

Αν έχετε επιλέξει να πληρώσετε την παραγγελίας σας μέσω PayPal Express, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας», θα μεταφερθείτε στην σελίδα του PayPal όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας ακολουθώντας τις οδηγίες του PayPal.

Με την υπηρεσία PayPal Express μπορείτε να πληρώσετε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή ή η δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία PayPal.

Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, θα μεταφερθείτε πίσω στην σελίδα μας και θα σας αποσταλεί αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Αντικαταβολή

Αν έχετε επιλέξει να πληρώσετε την παραγγελίας σας μέσω αντικαταβολής, έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στον courier της ταχυμεταφορικής εταιρείας Speedex ή στον συνεργάτη της εταιρείας μας που θα σας παραδώσει την παραγγελία σας.

Η υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή παρέχεται από την SCOOTERISE με επιπλέον χρέωση 1,99€.

Η αντικαταβολή δεν ισχύει για αποστολές με ογκώδη ή βαριά αντικείμενα που αναλαμβάνει πρακτορείο μεταφορών.

Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το αντίτιμο της παραγγελίας επιλέγοντας να κάνετε κατάθεση αυτού σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: ΕΘΝΙΚΗ Δικαιούχος: SCOOTERISE IKE Αρ. Λογαριασμού: 715/001903-85 IBAN: GR45 0110 7150 0000 7150 0190 385 EUROBANK EFG Δικαιούχος: SCOOTERISE IKE Αρ. Λογαριασμού: 0026.0031.36.0200832756 IBAN: GR2202600310000360200832756 Αμέσως μετά την εξόφληση της παραγγελίας σας μέσω κατάθεσης ή μεταφοράς μέσω e-banking, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω φαξ στον αριθμό 216 700 3277 ή μέσω email στο info@micro-scooters.gr. Η παραγγελία σας θα αποσταλεί αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης.

Πληρωμή στο Κατάστημα

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, μπορείτε να πληρώσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή της.

Σημείωση:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, από την 01-01-2013 τα παραστατικά από €3.000 και άνω προς ιδιώτες (απόδειξη λιανικής) και επαγγελματίες / επιχειρήσεις (τιμολόγιο πώλησης) εξοφλούνται μόνο:

 • με κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • με χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

16. Αγορά Προϊόντων

Το micro-scooters.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την σφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας στο 210 6215 405 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση.

Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να φροντίσει για την επιτυχή λήψη του email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του και την διατήρησή του καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Επίσης, αποτελεί υποχρέωση του πελάτη, εφόσον δεν λάβει το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να ενημερώσει την εταιρεία μας χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα κάθε παραγγελίας που ολοκληρώνεται επιτυχώς στο micro-scooters.gr παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης του micro-scooters.gr με τον πελάτη.

17. Ενημερωτικά e-mails (Newsletters)

 • Το micro-scooters.gr στέλνει ενημερωτικά emails ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Παρόλο που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για τη επιτυχή και έγκαιρη παράδοσή τους, τo micro-scooters.gr δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους.
 • Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
 • Για την επιτυχή παράδοση των Newsletters από το micro-scooters.gr, παρακαλούμε να προσθέσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής του micro-scooters.gr (info@micro-scooters.gr) στη safe list σας.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά e-mails από το micro-scooters.gr ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από την υπηρεσία αποστολής νέων ενημερωτικών e-mails, μπορείτε να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στο link "Διαγραφή από την υπηρεσία Newsletters" που θα βρείτε στο κάτω μέρος του Newsletter.
 • Το micro-scooters.gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των Newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμο ή την διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη.
 • Η ενημέρωση από τα Newsletters, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο micro-scooters.gr αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (emails) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mails αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

18. Προσφορές και Εκπτώσεις

Το micro-scooters.gr πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτπώσεις σε συγκεκριμένα προιοντα, αλλά και προωθητικές ενέργειες με μειωμένη τελική τιμή που προκύπτει από τον συνδυασμό συγκεκριμένων ειδών. Σε περίπτωση που ένα είδος έχει τιμή έκπτωσης αλλά και εμπίπτει σε προωθητική ενέργεια όπου εφαρμόζεται έκπτωση, (π.χ. αγοράστε 2 πατίνια και κερδίστε 10% έκπτωση) θα ισχύει μόνο η τιμή της αρχικής έκπτωσης και η έκπτωση από τον συνδυασμό ειδών δεν θα εφαρμοστεί.